OFF stawia pierwsze kroki PDF  Array Drukuj Array  Email
Wpisany przez Organic   
wtorek, 26 lipca 2011 16:24


Realizacja projektu "Sieć OFF - Ogólnopolskie Forum Fauna” rozpoczęła się w kwietniu 2011 roku. Dla osób, które prywatnie zajmują się prawami zwierząt, OFF bezpośrednio nie dotyczy.  Mamy jednak nadzieję, że efekty jego wdrożenia będą dostrzegalne w całej Polsce, poprzez sprawniejsze i efektywniejsze działanie organizacji prozwierzęcych.

Projekt "Sieć OFF - Ogólnopolskie Forum Fauna” skierowany jest do organizacji prozwierzęcych, który daje szansę większego zintegrowania się, poznania, wymiany doświadczeń, zdobycia wiedzy ułatwiającej działalność, nawiązania współpracy, stworzenia siły nacisku mogącej mieć realny wpływ na instytucje samorządowe i państwowe – wszystko w imię dobra zwierząt. Organizacje mają szansę stworzyć platformę porozumienia pomiędzy sobą, tak by wzajemne się wspierać w swoich działaniach, wspólnie występować w interesie zwierząt i ich praw, oraz skuteczniej przekazywać idee humanitaryzmu. OFF chce, aby organizacje miały szansę wspólnie zmieniać funkcjonujące w Polsce postrzeganie problematyki związanej ze zwierzętami jako „mniej istotnej” oraz silniej zaakcentować swoją obecność w mediach. Bo głos jednej organizacji, wzmocniony wsparciem pozostałych, jest słyszany głośniej i wyraźniej.

 

 

W wyniku rekrutacji przyjęto do udziału w projekcie 37 organizacji (zamiast przewidywanych 30), które zajmują się udzielaniem szeroko pojętej pomocy zwierzętom. Niektóre z nich specjalizują się w prowadzeniu schronisk, inne walczą z cierpieniem i nadpopulacją wolno-żyjących kotów, z ograniczaniem bezdomności zwierząt, w tym psów rasowych. Jeszcze inne dbają o dobrostan zwierząt gospodarskich, ratują konie przeznaczane na rzeź, zajmują się edukacją humanitarną, szkoleniem ludzi i zwierząt, nie zapominając o propagowaniu idei szacunku względem zwierząt i ludzi,  oraz podejmują wiele innych aktywności, których ta krótka lista nie wyczerpuje.

W ramach projektu odbyły się do tej pory dwa dwudniowe warsztaty: w Krakowie (18-19 czerwca) i w Warszawie (2-3 lipca), w trakcie których organizacje i osoby w nich działające mogły się spotkać (niekiedy po raz pierwszy), nawiązać bliższe kontakty, a także poznać i wypróbować w praktyce sposoby budowania partnerstw i nawiązywania współpracy międzyorganizacyjnej. Warsztaty, poprowadzone przez trenerów Marcina Krukara i Małgorzatę Grześków, były bardzo interesujące i inspirujące również po ich zakończeniu. Uczestnicy przekonali się, że nie ma rzeczy niemożliwych, że wystarczy jedynie sześciu ludzi by dotrzeć bezpośrednio ze swoim przekazem do każdej osoby na świecie, łącznie z prezydentem Obamą. Gdyby tylko zechciał wesprzeć cierpiące zwierzęta w Polsce…

Warsztaty okazały się bardzo potrzebne. Pokazała to wymiana doświadczeń i opinii. Niektóre ze stowarzyszeń i fundacji sygnalizowały problemy, które innym udało się już dawno na swoim terenie rozwiązać. Równocześnie dzieliły się chętnie swymi osiągnięciami, podpowiadając innym w jaki sposób można z sukcesem osiągnąć wymarzone cele. Ludzie znający się do tej pory pośrednio z łamów gazet czy forów internetowych przestali być dla siebie anonimowi. Organizatorzy projektu mają nadzieję, że wzniesie to współpracę organizacji na wyższy pułap.

 

 

Powstała lista mailingowa wszystkich uczestniczących w projekcie organizacji - dzięki wspólnej przestrzeni (na razie elektronicznej) rodzą się pomysły na dalsze działania, trwają również prace nad uruchomieniem portalu internetowego, poświęconego uczestnikom projektu i przede wszystkim ideom, które się rodzą.

Przed uczestnikami i uczestniczkami kolejne szkolenia, m.in. z pozyskiwania funduszy, autoprezentacji, promocji organizacji, współpracy z administracją publiczną, konferencje, wspólne tworzenie strony internetowej, filmu i publikacji.  Wszystko po to, aby działalność polskich organizacji prozwierzęcych była sprawna, dostrzegalna i skuteczna.
 

Projekt realizujemy dlatego, że zwierzęta zasługują na dobre traktowanie, a ludzie, którym nie jest obojętny ich los, zasługują na pomoc - społeczeństwo zasługuje na świadomych obywateli.   
Fundacja Czarna Owca Pana Kota – organizator projektu

Projekt zyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału Trzeciego Sektora Poddziałąnie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.


Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Organic”.

fot. Fundacja Czarna Owca Pana Kota

{jcomments on}

Poprawiony: czwartek, 11 sierpnia 2011 15:36
 
sideBar